• Onze algemene voorwaarden

    Onze algemene voorwaarden zijn simpel van opzet en erg kort, geen lange zinnen en juridisch geneuzel, maar gewoon eerlijk, direct en duidelijk voor de klant

Inleiding : Update van 01-10-2019 gewijzigde voorwaarden
Aanschaf van een Woning, of andere gebouwen.
De meeste produkten van ons kunnen zonder vergunning gebouwd worden echter als het gaat om woningen met een permanente bewoning heeft u een vergunning nodig, deze vergunningen zijn te verkrijgen bij uw gemeente. Chalets gebouwd op een rijdend chassis cq verplaatsbare constructie hebben in het algemeen geen bouwvergunning nodig echter kunnen regels per gemeente anders zijn of anders worden behandeld. informeer dus goed bij uw eigen gemeente naar de plaatselijke regels.
Prima Blokhutten is nooit verantwoordelijk te stellen voor het evt niet krijgen van een vergunning dit dient u zelf te informeren. Bij het bouwen van een woonhuis voor permanente bewoning kunnen wij in samenwerking met een architect, contucteur u helpen tot aan de aanvraag van de  bouwvergunning aan toe.
De extra kosten voor het aanvragen van een vergunning moet door de koper zelf worden afgerekend aan de architect en of constructeur cq evt heibedrijven. prima blokhutten is nooit aansprakelijk te stellen indien u de bouwvergunning niet krijgt. De aanvraag van de bouwvergunning dient geregeld te worden met een plaatselijke architect.
De betonnen fundering voor een woonhuis of chalet  dient 100 % waterpas te zijn en aangelegd door een erkend bedrijf, inclusief een opleveringsrapport. Indien de betonnen fundering niet 100% waterpas is kunnen er later problemen ontstaan met uw woning.Prima Blokhutten geeft geen garantie op de woning of blokhut indien de fundering niet 100% waterpas is gelegd.
Indien u er voor kiest om later op uw woning dakpannen te gaan leggen dient u een constructeur te raadplegen voor de berekeningen van de dakconstructie. Prima Blokhutten zal dan de gewenste dikte van de dakcontructie evenredig aanpassen nadat wij een rapport van de constructeur hebben ontvangen. Indien Prima Blokhutten voor u een tekening heeft gemaakt dient u deze na ontvangst per mail te controleren en hierop een akkoord te geven, indien alles naar wens is. Prima Blokhutten zal dan conform deze tekeningen u product bouwen en afleveren. Afwijkingen naderhand zijn dan voor kosten van de koper indien dit mogelijk is.
Prima Blokhutten is nooit verantwoordelijk voor evt fouten van een constructeur en of architect.

Prima Blokhutten kan indien u dat wenst, voor u een volledig ontwerp op maat maken voor uw woning .U betaalt voor dit ontwerp en alle berekeningen die daar bij horen om tot een bouwvergunning te komen daarvoor € 4500,- excl de BTW. U krijgt daarvoor alle technische tekeningen die nodig zijn voor de aanvraag van uw bouwvergunning. Dit bedrag krijgt u terug of wordt in mindering gebracht op de eind factuur indien de woning werkelijk na goedkeuring van de gemeente mag worden gebouwd. Indien door wat voor reden dan ook de bouw niet doorgaat kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag.

Reeds betaalde aanbetalingen voor te bouwen woning of blokhut worden niet geretourneerd onafhankelijk van het wel of niet krijgen van een vergunning. Deze vergunning dient u vooraf met uw gemeente en architect te bespreken en te regelen. in de meeste gevallen is het verkrijgen van een vergunning geen enkel probleem.
Prijsafspraken voor een te bouwen woning:
De prijsafspraak voor een te bouwen woning is uiterlijk 2 maanden geldig na eerste opdracht. Na deze tijd kunnen daar geen rechten aan ontleend worden. De reden hiervoor is dat houtprijzen en salariskosten onderhevig zijn aan wijzigingen. Indien de kosten na deze periode van 2 maanden aangepast moeten worden zal ook de prijs van de aankoop evenredig gewijzigd moeten worden.

Waar dient u zelf voor te zorgen indien wij voor u opbouwen:

Hijskraan, Steiger,Toilet, Electriciteit, Water en een simpele bouwkeet voor onze werknemers. Deze zaken kunnnen simpel worden gehuurd. in overleg met de bouwers ter plekke.

Aanvang van de bouw:
Prima Blokhutten maakt met u een duidelijke afspraak op welke datum er wordt begonnen met de evt bouw van uw woning. Mocht er door onvoorziene omstandigheden zoals een bouwstop te laat beginnen buiten de schuld van prima blokhutten, dan zijn wij genoodzaakt u daarvan een boete rente te berekenen van € 1000,- per dag  voor elke dag dat er niet kan worden gebouwd. Prima Blokhutten en onze klanten zijn er bij gebaat de bouw zsm te laten verlopen. Leveringen van goederen worden bij benadering gedaan, echter kan het voorkomen dat onze transporteurs van uw woning om diverse redenen niet tijdig aankomen of weg kunnen rijden vanaf de fabriek, Prima Blokhutten kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
Garantievoorwaarden.
Op het hout en de bouw van uw chalet of houten woning krijgt u 1  jaar fabrieksgarantie

Oplevering van uw woning (indien gebouwd door ons)

U krijgt van ons een opleveringsrapport en dient bij oplevering indien alles naar wens is opgeleverd door u getekend te worden voor juiste oplevering van het geleverde product. Prima Blokhutten levert gratis onderdelen wanneer is gebleken dat het onderdeel door de fabriek niet goed is gefabriceerd.
Wanneer naar oordeel van de klant gevraagd wordt om een consult van een van onze medewerkers, dan worden hiervoor voorrijkosten van     € 150,- en € 65,- per uur per man  in rekening gebracht. Prima Blokhutten levert geen garantie op het product wanneer eigenhandig wijzigingen aan het product zijn aangebracht zonder overleg met Prima blokhutten of een van zijn technische medewerkers.
Prima Blokhutten levert zeer goede producten voor een zeer lage prijs. Ons motto is dan ook om een zo goed mogelijk contact te hebben met onze klanten. Prima Blokhutten zal er dan ook alles aan doen om u als klant tevreden te houden met alles wat in de wet en onze kracht te regelen is. Bij ons staat de klant voorop en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
Prima Blokhutten is uitsluitend een handelsnaam naam hieronder vallen meerdere aangesloten fabrieken en toeleveranciers welke allemaal gevestigd zijn in Roemenie. Alle geschillen worden volgens het Roemeense recht behandeld bij de arrondisements rechtbank te Cluj.
Met vriendelijke groet,
Prima Blokhutten